Aktywność fizyczna receptą na zdrową starość. „UTW bez granic: Seniorzy na start!” – najnowszy projekt Instytutu Łukasiewicza

3 września 2014 w Aktualności

Co drugi polski senior nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, a systematycznie ćwiczy tylko 7 proc. osób w wieku 60-64 lat. Tymczasem zdaniem ekspertów to właśnie aktywny styl życia w wieku dojrzałym jest receptą na pomyślne starzenie. Dzięki ruchowi mamy szansę dłużej cieszyć się zdrowiem i sprawnością! Instytut Łukasiewicza realizuje ogólnopolski projekt „UTW bez granic: Seniorzy na start!”, który ma na celu promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych.

W ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotujemy trzy wydania bezpłatnej gazety, którą dostarczymy do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całym kraju. Chcemy, by za pośrednictwem „UTW bez granic: Seniorzy na start!” do słuchaczy dotarły ważne informacje na temat aktywności fizycznej, przedstawione w przyjaznej formie. Naszym celem jest również upowszechnienie informacji o przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości. Zamierzamy popularyzować zdrowe i aktywne starzenie oraz przełamać stereotyp dotyczący ograniczeń dla uprawiania sportów przez seniorów.

Do uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce, poza gazetą, dostarczymy także pakiet ulotek dotyczących aktywności fizycznej. Uruchomiony zostanie również portal internetowy poświęcony promocji sportu wśród seniorów – www.seniorzynastart.info.

Jaki rodzaj aktywności jest najlepszy dla seniora? Od czego zacząć? Czy niektóre choroby wykluczają uprawnianie sportu? – tego wszystkiego dowiedzą się odbiorcy „UTW bez granic: Seniorzy na start!”. W tworzonym przez Instytut Łukasiewicza wydawnictwie znajdą się też m.in. wywiady z polskimi sportowcami z grupy 50+ oraz ekspertami zajmującymi się aktywnością fizyczną osób starszych. Pierwszy numer gazety ukaże się już w październiku!