Baza publikacji naukowych

W ramach projektu „OswoićStarość.pl” w marcu 2013 r. Instytut Łukasiewicza udostępnił bazę blisko pół tysiąca prac naukowych na temat starości. W zestawieniu, przygotowanym dzięki współpracy z naukowcami z całej Polski, znajduje się blisko 500 prac: książek, artykułów naukowych i raportów dotyczących różnych aspektów starości i starzenia się. Baza obejmuje publikacje z zakresu polityki społecznej, demografii, gerontologii, andragogiki, socjologii, ekonomii, gospodarki, psychologii i innych dziedzin nauk społecznych. W zestawieniach bibliograficznych znajdują się pozycje omawiające różne kwestie dotyczące starości w perspektywie globalnej, europejskiej, krajowej, regionalnej, a także lokalnej i mikrolokalnej.

Instytut Łukasiewicza ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków tel. 12 340 93 70 fax 12 340 93 71 email: info@instytutlukasiewicza.pl