„Dwie Historie”

8 grudnia 2013 w Projekty

okladka_przewodnik copy1

Projekt „Dwie Historie”, realizowany od maja do grudnia 2013 r., to odpowiedź Instytutu Łukasiewicza na potrzebę promowania solidarności międzypokoleniowej oraz poszukiwania nowych form edukacji historycznej. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu we wrześniu 2013 r. odbyło się pięć spotkań byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych z uczniami krakowskich liceów. Podczas nich poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, co łączy, a co dzieli najmłodsze pokolenie, dorastające w czasach wolności, z generacją, której udziałem była wojna, wszechobecna śmierć i zniewolenie człowieka.

Podczas spotkań i warsztatów organizowanych przez Instytut Łukasiewicza uczestnicy projektu opowiedzieli własne, osobiste historie. Uczniowie krakowskich liceów mogli skonfrontować wiedzę na temat historii II wojny światowej ze świadectwem bezpośrednich uczestników najbardziej dramatycznych zdarzeń tamtego okresu.

okladka_srodek12W projekt „Dwie Historie” zaangażowała się grupa byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych mieszkających w Krakowie. Wśród nich są byli więźniowie KL Auschwitz-Birkenau, Gross-Rosen, Buchenwaldu, Ravensbrück, Mauthausen, Regensburga, Flossenbürga i innych. Kiedy trafiali do obozów pracy i obozów koncentracyjnych mieli tyle lat, co młodzi uczestnicy projektu „Dwie Historie” – uczniowie krakowskich liceów.

W czerwcu 2013 r. zwróciliśmy się do wszystkich krakowskich liceów ogólnokształcących z propozycją złożenia aplikacji do projektu „Dwie Historie”. Poprosiliśmy dyrektorów szkół i nauczycieli historii, by przy pomocy krótkiej ankiety scharakteryzowali swoją działalność z zakresu edukacji historycznej. Zachęcaliśmy do tego, by placówki pochwaliły się swoimi inicjatywami i sukcesami uczniów. Spośród aplikacji, które do nas dotarły, wybraliśmy pięć szkół, które naszym zdaniem najlepiej spełniały kryteria konkursu.

dwiehistorie_20.09.2013_03611Przy realizacji projektu Instytut Łukasiewicza współpracował z Fundacją „Pro vita et spe”, która prowadzi jedyną w Polsce przychodnię świadczącą opiekę medyczną na rzecz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i dzieci Holocaustu. To właśnie tam odbywały się spotkania młodzieży z byłymi więźniami.

Zapis spotkań posłużył do opracowania materiałów dydaktycznych: cyklu pięciu audycji i reportażu radiowego oraz dwóch publikacji. W ich realizację zaangażowała się grupa historyków z Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.

Materiały trafiły do wszystkich liceów ogólnokształcących w Małopolsce. Reportaż został także udostępniony regionalnym rozgłośniom Polskiego Radia z propozycją bezpłatnej emisji. Wszystkie materiały oraz więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.dwiehistorie.pl.

Patronat nad projektem „Dwie Historie” objęły: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie.