Inauguracja projektu „Dziadkowie to skarb!”

31 sierpnia 2012 w Aktualności

Instytut Łukasiewicza rozpoczyna realizację projektu „Dziadkowie to skarb!”. W ramach działań wpisujących się w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej uruchomiliśmy stronę internetową projektu www.dziadkowietoskarb.pl, a już wkrótce do gmin i powiatów w całej Polsce trafią nasze przesyłki z materiałami kampanii.

Celem projektu „Dziadkowie to skarb!” jest znaczące zwiększenie przestrzeni społecznej dla realizacji postulatu solidarności międzypokoleniowej. Do każdej gminy i powiatu w Polsce trafią materiały naszej kampanii. Osoby odpowiedzialne za realizację polityki społecznej na swoim terenie znajdą w nich przykłady inspirujących działań już podejmowanych na rzecz osób starszych przez samorządowców w całej Polsce.

Na przełomie września i października 2012 roku w regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia można będzie posłuchać cyklu audycji pod wspólnym hasłem „Dziadkowie to skarb!”. Pokażemy w nich, jak w praktyce poprzez zabawę w rodzinie i w szkole można realizowac postulat solidarności międzypokoleniowej i włączania osób starszych w życie lokalnej społeczności.

Na stronie internetowej www.dziadkowietoskarb.pl można będzie z kolei znaleźć przykłądy dobrych praktyk na rzecz osób starszych, a także materiały dydaktyczne z propozycjami zajęć szkolnych dotyczącymi seniorów. Nie zabraknie też aktualnych informacji na tematy związane z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Projekt „Dziadkowie to skarb” uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Swoim osobistym patronatem objął go także Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.