„OswoićStarość.pl”

12 grudnia 2013 w Publikacje

2Książka „OswoićStarość.pl” to zbiór wywiadów Macieja Zdziarskiego z osobami aktywnymi w dziedzinie polityki społecznej, przedstawicielami środowisk naukowych i organizacji pozarządowych kierujących swoją ofertę do seniorów. Publikacja jest elementem projektu współfinansowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Książka „OswoićStarość.pl” pod koniec 2012 r. została bezpłatnie przekazana wszystkim uniwersytetom trzeciego wieku w Polsce. W sumie rozpowszechniono 6750 egzemplarzy.

W książce pokazane zostały formy i przykłady społecznej aktywności seniorów. Zwrócono w niej także uwagę na potrzeby związane z opieką nad osobami starszymi. Autor rozmawia z ekspertami o wyzwaniach wynikających z przemian demograficznych. W książce dokonano także pierwszego bilansu Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, związanych z nim wydarzeń i inicjatyw na rzecz seniorów.

Spis treści

1. OswoićStarość.pl. Rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, lekarzem
2. Co wydarzyło się w 2012 roku? Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
3. Mamo, co chciałabyś robić? Rozmowa z Wiesławą Borczyk, prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu i szefową Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
4. Uniwersytet szyty na miarę. Rozmowa z Krystyną Lewkowicz, prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej
5. Jak dostosować się do nowej sytuacji demograficznej? Rozmowa z Ireną Wóycicką, politykiem społecznym, Podsekretarzem Stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP
6. Nie wstydźmy się słowa „stary”. Rozmowa z dr Joanną Staręgą-Piasek, politykiem społecznym, doradcą w Kancelarii Prezydenta RP, dyrektorem Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
7. Nikt nie jest zwolniony z myślenia o starości. Rozmowa z prof. Ireną Kotowską, kierownikiem Zakładu Demografii SGH
8. Starość nie jest chorobą. Rozmowa z prof. Tomaszem Grodzickim, geriatrą, konsultantem krajowym ds. geriatrii i ordynatorem Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
9. Kult młodości odejdzie w przeszłość. Rozmowa z prof. Piotrem Błędowskim, ekonomistą, dyrektorem Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownikiem projektu badawczego PolSenior
10. Szacunek i godność. Rozmowa z Marią Lehman, psychologiem, animatorką działań na rzecz seniorów
11. Jesteśmy to winni rodzicom. Rozmowa z dr. Piotrem Szukalskim, gerontologiem z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
12. Mądre dzieci znają choroby rodziców. Rozmowa z prof. Tomaszem Zdrojewskim z Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiej Akademii Medycznej, przewodniczącym Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk
13. Starość jest łatwa, młodość – trudna. Rozmowa z prof. Stanisławą Steuden, psychologiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
14. Lekarz rodzinny ma misję wobec starszych pacjentów. Rozmowa z dr. hab. med. Adamem Windakiem, konsultantem krajowym ds. medycyny rodzinnej
15. Aktywność fizyczna na receptę. Rozmowa z prof. Andrzejem Dąbrowskim i dr. Rafałem Rowińskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
16. Dom, w którym mieszka starość. Rozmowa z prof. Adamem Bartoszkiem, socjologiem z Uniwersytetu Śląskiego
17. Kontakt z młodością jest lepszy od hormonów. Rozmowa z prof. Andrzejem Milewiczem, kierownikiem Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej we Wrocławiu, prezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
18. Za późno myślimy o starości. Rozmowa z dr Alicją Klich-Rączką, geriatrą z Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
19. Alkohol nie leczy. Rozmowa z Katarzyną Łukowską, wicedyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
20. Tak jest dobrze. Rozmowa z Leszkiem Długoszem, poetą i pieśniarzem, wieloletnim artystą Piwnicy pod Baranami
21. Smakuję życie. Rozmowa z Emilią Krakowską, aktorką teatralną, filmową i estradową