„StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość”

12 grudnia 2013 w Publikacje

okładkaWe wrześniu 2012 r. nakładem Instytutu Łukasiewicza ukazała się książka „StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość”. To zbiór 16 wywiadów Macieja Zdziarskiego z wybitnymi naukowcami i działaczami społecznymi, którzy na co dzień pracują ze starszymi ludźmi.

Autorytety polskiej geriatrii i gerontologii pomagają dorosłym dzieciom zrozumieć i oswoić starość rodziców. Przybliżają różne aspekty starzenia – od problemów medycznych po kwestie z dziedziny psychologii i socjologii, ale także ekonomii i polityki społecznej.

W książce poszukujemy odpowiedzi na ważne pytania: Kiedy zaczyna się starość? Jak pomóc rodzicom, by mogli dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem? Co zrobić, by mieszkanie było bardziej przyjazne seniorowi? Eksperci formułują podpowiedzi przydatne dorosłym dzieciom i starzejącym się rodzicom.

Spis treści

1. Starość nie jest chorobą. Rozmowa z prof. Tomaszem Grodzickim, geriatrą, konsultantem krajowym ds. geriatrii i ordynatorem Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
2. Kult młodości odejdzie w przeszłość. Rozmowa z prof. Piotrem Błędowskim, ekonomistą, dyrektorem Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownikiem projektu badawczego PolSenior
3. Szacunek i godność. Rozmowa z Marią Lehman, psychologiem, animatorką działań na rzecz seniorów
4. Jesteśmy to winni rodzicom. Rozmowa z dr. Piotrem Szukalskim, gerontologiem z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
5. Mądre dzieci znają choroby rodziców. Rozmowa z prof. Tomaszem Zdrojewskim z Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiej Akademii Medycznej, przewodniczącym Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk
6. Starość jest łatwa, młodość – trudna. Rozmowa z prof. Stanisławą Steuden, psychologiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
7. Mamo, co chciałabyś robić? Rozmowa z Wiesławą Borczyk, prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu i szefową Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
8. Aktywność fizyczna na receptę. Rozmowa z prof. Andrzejem Dąbrowskim i dr. Rafałem Rowińskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
9. Sto lat zadowolenia z życia. Rozmowa z dr Małgorzatą Mossakowską, biologiem z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, koordynatorem projektu PolSenior
10. Jak rozmawiać w rodzinie? Rozmowa z prof. Barbarą Szatur-Jaworską z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
11. Dom, w którym mieszka starość. Rozmowa z prof. Adamem Bartoszkiem, socjologiem z Uniwersytetu Śląskiego
12. Kontakt z młodością jest lepszy od hormonów. Rozmowa z prof. Andrzejem Milewiczem, kierownikiem Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej we Wrocławiu, prezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
13. Za późno myślimy o starości. Rozmowa z dr Alicją Klich-Rączką, geriatrą z Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
14. Alkohol nie leczy. Rozmowa z Katarzyną Łukowską, wicedyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
15. Wrażliwi na Boga. Rozmowa z ks. dr. hab. Norbertem Pikułą z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy Socjalnej Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
16. Tak jest dobrze. Rozmowa z Leszkiem Długoszem, poetą i pieśniarzem, wieloletnim artystą Piwnicy pod Baranami

Książkę „StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość” można nabyć w sklepie internetowym.