„UTW BEZ GRANIC”

10 grudnia 2013 w Projekty

UTW_NR_2_STR_01 copyW 2013 r. Instytut Łukasiewicza przygotował gazetę adresowaną dla uniwersytetów trzeciego wieku – „UTW BEZ GRANIC”. Wydawnictwo jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych.

„UTW BEZ GRANIC” to gazeta, w której oddajemy głos seniorom oraz osobom zaangażowanym w działalność na ich rzecz – głównie reprezentantom środowiska UTW. Wydawnictwo trafia bezpłatnie do 400 UTW w całej Polsce. Nakład jednego wydania to 22,5 tys. egzemplarzy.

Na łamach wydawnictwa publikujemy wywiady z ważnymi osobistościami życia publicznego, którzy mówią o sprawach ważnych dla osób starszych. Rozmawialiśmy m.in. z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. Bolesławem Samolińskim, przewodniczącym Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Wiesławą Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

W gazecie prezentujemy także portrety UTW działających w różnych miejscach w całej Polsce. Piszemy o ich dorobku, ofercie i pomysłach na aktywizację seniorów. Relacjonujemy ważne wydarzenia dla środowiska UTW, promujemy aktywność fizyczną oraz korzystanie z nowych technologii przez osoby starsze. Prezentujemy także przykłady dobrych praktyk na rzecz seniorów, podejmowanych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe.