dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska

16 grudnia 2013 w Baza

Organiściak-Krzykowska A., Balcerzak-Paradowska B. (red.), Społeczno-ekonomiczne problemy regionów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa-Olsztyn 2011.

Organiściak-Krzykowska A. (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Problemy społeczne regionów, Wyd. UWM, Olsztyn 2003.

Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Potrzeby zwiększania aktywności zawodowej osób w wieku 45+, „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 78/2011, s. 101-112.

Organiściak-Krzykowska A., Problem starzenia demograficznego Europy, [w:] Dammacco G., Sitek B., Cabaj O. (red.), Mniejszości i jednostki słabsze w wielokulturowym społeczeństwie Europy, Wyd. UWM, Olsztyn-Bari 2008, s. 374-383.

Organiściak-Krzykowska A., Problemy społeczno-demograficzne regionów, [w:] Strzelecki Z. (red.), Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2003.