ks. dr hab. Janusz Balicki

16 grudnia 2013 w Baza

Balicki J., Starzenie się społeczeństw wyzwaniem dla solidarności międzypokoleniowej, „Ethos”, nr 55/2001, s. 86-96.

Balicki J., Zadania wolontariatu w epoce starzenia się społeczeństw, „Roczniki naukowe CARITAS”, nr 5/2001, s. 87-98.

Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, wyd. 2, Instytut Politologii UKSW, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.